LED flimmer – vad är det?

Det finns idag en hel del olika LED armaturer och ibland kan det vara svårt att veta vad som är skillnaden på en bra och mindre bra armatur. En faktor som inverkar på LED armaturens kvalité är flimmer.

Alla LED drivs på en specifik frekvens. Exempelvis nästan alla Solljus armaturer drivs på 100Hz. Alla LED som drivs på över 70Hz anses vara flimmerfria men det finns även en annan faktor att beakta; flimmerprocent (%). Flimmerprocenten beskriver skillnaden i ljus mellan ljuset svängningar och ett lägre värde är bättre. Ett lågt flimmervärde är viktigt att ha i industriapplikationer med kameror, vid kvalitetskontroller och över lag i utrymmen var man vill ha ett ljus som inte är störande.

I de värsta fallen kan man se LED armaturer med upp emot 99,5% flimmer. Det innebär, på en LED som körs på 100Hz, att LED:en är 100% tänd 100 gånger/sekund och mörk (0,5% av total lumen) 100 gånger/sekund.

Alla Solljus armaturer är flimmerfria och har en mycket bra flimmerprocent:

Zenith LED 0.1% (100Hz)
Stella LED 0,9% (100Hz)
Compact LED 3,0% (100Hz)
Ovik LED 16,5% (100Hz)

Som vanligt, om ni undrar över vilken armatur som passar bäst för era applikationer, kontakta oss så hjälper vi er i valet av armatur!

Related Posts