Belysningsguider

LED för varma utrymmen

Metallindustri med smältning, svetsning och gjutning samt pappersindustri med kokning, utgör en särskild utmaning för belysning pga. höga omgivningstemperaturer. Temperaturerna kan vara rimliga nere på marknivå, men ligga på 60° – 80°C i värmefickor under taket. Vid öppning av ugnar och dylikt kan heta ångor stiga upp och ge värmechocker på uppemot 300°C. Dessa är […]
Read More

Belysning för industriområden, hamnar och sportanläggningar utomhus

Solljus har sedan 2005 levererat belysning till en mängd olika applikationer utomhus. Övergången till LED teknik har möjliggjort att vi kan erbjuda energieffektiv utomhusbelysning från 10W upp till 1200W. Det som är gemensamt för våra utomhusarmaturer är en hållbar konstruktion, pålitlig drift och ett välutvecklat lins/optiksystem. Utomhusbelysning till industriområden består oftast av belysningar i fasad, […]
Read More

Vad skall man ha för egenskaper på en LED armatur?

I detta inlägg hjälper vi dig reda ut de begrepp som man bör beakta vid val av LED belysning. För att få ett bra ljus krävs att alla punkter och rekommendationer beaktas. Lumen per watt (lm/W) – Lumen anger mängden ljus som kommer ur en ljuskälla och watt hur mycket ström som armaturen förbrukar. Lm/W […]
Read More