EX-klassad belysning

Våra kunder har under årens lopp efterfrågat EX-klassade armaturer och vi har givetvis tagit emot feedbacken med öppna armar. EX-klassning eller ATEX innebär att belysningen är lämpad för omgivningar med damm och gaser som har en explosionsrisk. Det gedigna utvecklingsarbetet är nu utfört och vi kan stolt presentera Solljus egna Ex-klassade LED-armaturer! Dessa egenskaper är […]
Read More

LED för varma utrymmen

Metallindustri med smältning, svetsning och gjutning samt pappersindustri med kokning, utgör en särskild utmaning för belysning pga. höga omgivningstemperaturer. Temperaturerna kan vara rimliga nere på marknivå, men ligga på 60° – 80°C i värmefickor under taket. Vid öppning av ugnar och dylikt kan heta ångor stiga upp och ge värmechocker på uppemot 300°C. Dessa är […]
Read More