Fördelar

Bättre växtkvalitét och lägre energiåtgång. Solljus har genom tester på bl.a kryddväxter visat på förbättrad produktion jämfört med konventionell teknik. Ett antal installationer bekräftar detta genom snabbare växande produkt, mindre stressad växt, jämnare produktion, (lägre kassaktion), mer vikt samt en energibesparing på 30-40%.

VÄXTHUS

Snarum Gartneri AS, Norge

Efter omfattande tester köptes Solljus Zenith 315W för installation i ett kryddväxthus. Resultatet blev en ca 30% energibesparing samt mindre stressad växt med större omfång och bättre smak.

LAMPOR

Solljus Zenith 210W & 315W

Är den rätta belysningen för hamnar, flygplatser, hangarer, idrottsarenor, sporthallar, skidbackar, industrier, växthus, fiskodling och gruvor m m.