Snarum Gartneri AS, Norge

VÄXTHUS

Snarum Gartneri AS, Norge

Efter omfattande tester köptes Solljus Zenith 315W för installation i ett kryddväxthus. Resultatet blev en ca 30% energibesparing samt mindre stressad växt med större omfång och bättre smak.

LAMPOR

Solljus Zenith 210W & 315W

Är den rätta belysningen för hamnar, flygplatser, hangarer, idrottsarenor, sporthallar, skidbackar, industrier, växthus, fiskodling och gruvor m m.

Se mer

VÅRA KUNDER

Kolla igenom fler av våra referenser!