Smålandsvillan

INDUSTRIER

Smålandsvillan

I produktion av huselement är det viktigt med hög ljusmängd för att kunna få fram den bästa produkten med färre avsyningar. Solljus har högsta Ra-index och ljuskvalitet som är den bästa på marknaden.

LAMPOR

Solljus Zenith 210W & 315W

Är den rätta belysningen för hamnar, flygplatser, hangarer, idrottsarenor, sporthallar, skidbackar, industrier, växthus, fiskodling och gruvor m m.

Se mer

VÅRA KUNDER

Kolla igenom fler av våra referenser!