Skridskooval

SPORT - OUTDOOR

Skridskooval

Att planera ljus inom exakta linjer är krävande. Här ville kunden ha ljuset linjärt och inte utanför ev snövallar.

ARMATURER

Solljus Zenith 210W & 315W

Är den rätta belysningen för hamnar, flygplatser, hangarer, idrottsarenor, sporthallar, skidbackar, industrier, växthus, fiskodling och gruvor m m.

Se mer

VÅRA KUNDER

Kolla igenom fler av våra referenser!