VÅRA KUNDER

RIDHUS

Ridhus - Leksands nya ridhus

Ridhus är i behov av ytterst noggrant planeringsarbete ifråga om belysning. Utövare inom olika discipliner har höga krav på luxnivå och färgåtergivning samt att armaturen håller samma ljusnivå oavsett temperatur. Vid tävlingsverksamhet höjs kraven på belysning ifråga om jämnhet och nivå på ljusmängd. Då hästar är känsliga för skuggor och flimmer är Solljus speciellt lämpade för denna verksamhet. Solljus AB har stor erfarenhet avseende ridsportens kravspecifikation.

LAMPOR

Solljus Zenith 35W - 150W

Är den rätta belysningen för industrier, lagerlokaler, verkstäder, sporthallar, ladugårdar, ridhus m.m.