NÅGRA AV VÅRA KUNDER

INDUSTRI

Gävle Galvan

Solljus AB löste deras problem att hitta en belysning som klarade höga temperaturer och i övrigt tuffa miljö. Stor energibesparing jämfört med tidigare belysning.

LAMPOR

Solljus Zenith 35W - 150W

Är den rätta belysningen för industrier, lagerlokaler, verkstäder, sporthallar, ladugårdar, ridhus m.m.