Golf - Drivingrange - Sjöbo

SPORT - OUTDOOR

Golf - Drivingrange - Sjöbo

Att förlänga träningsmöjligheter inom golf genom att montera våra högeffektiva armaturer visade sig vara en succé. Två armaturer ger mycket ljus och bra spridning.

ARMATURER

Solljus Zenith 210W & 315W

Är den rätta belysningen för hamnar, flygplatser, hangarer, idrottsarenor, sporthallar, skidbackar, industrier, växthus, fiskodling och gruvor m m.

Se mer

VÅRA KUNDER

Kolla igenom fler av våra referenser!